Logo - Home
Пронађите посао већ данас
Пронађите посао већ данас
Немојте да Вас инвалидитет спречи да радите оно што волите.

Претражите базу послова

srpski | bosanski | crnogorski | english
srb | bih | mne | eng

Trans2Work

Транзиција студената с инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори

Коме је портал намењен?

Особама с инвалидитетом; Организацијама које нуде посао особама с инвалидитетом; Владиним организацијама и креаторима политике за образовање и обуку особа с инвалидитетом; Академској заједници (универзитети, школе, институти за рехабилитацију).

Портал приступа бази података, која је у складу са потребама особа с инвалидитетом и отвара могућност за њихово запошљавање. Са друге стране, послодавци могу да идентификују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом.

Портал помаже у планирању програма обуке за особе с инвалидитетом у свакој од земаља у којој се Пројекат реализује. Даје значајан допринос идентификацији вештина потребних особама с инвалидитетом да остваре предуслове за запошљавање, те повећава њихову мобилност у друштву и запошљавању.

Портал на нивоу сваке партнерске земље електронски повезује послодавце, особе са инвалидитетом и лица која ће бити одговорна за развој образовних програма за особе са инвалидитетом.

214+
Особе са инвалидитетом
(студенти и дипломирани студенти)
65+
Послодавци
14
Ментори
8
Институције у 3 државе

Веб портал

Веб портал је дизајниран да задовољи потребе и омогући коришћење особама са инвалидитетом и помоћ приликом запошљавања.

Послодавци идентификују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом, испуњавајући структурирани образац, који дефинише квалификације потребне за запошљавање особе са инвалидитетом на одређеној позицији.

Особе са инвалидитетом приступајући веб порталу и региструјући се, доводе до тога да њихове потребе за обуком буду идентификоване и усклађене са расположивим могућностима за запошљавање. На тај начин ће портал помоћи у планирању програма обуке за особе са инвалидитетом у свакој партнерској земљи.

Портал даје значајан допринос у идентификовању вештина које су потребне особама са инвалидитетом да би постигле крајњи циљ, а то је запослење, што ће повећати њихову друштвену и радну мобилност.

Резиме пројекта

Основна циљна група којима је овај пројекат намењен је широка група постојећих и будућих дипломаца са инвалидитетом и послодаваца из приватног и јавног сектора.

Циљ пројекта Trans2Work је да:

 • а) припреми и унапреди високообразовне институције у погледу пружања подршке студентима са инвалидитетом у њиховој транзицији од факултета до радног места коришћењем и праћењем стандарда и политика Европске Уније;
 • б) повеже високо образовање са радним окружењем које је примерено особама са инвалидитетом;
 • в) асимилира транзиционе могућности и вештине са праксама и политикама Европске Уније;
 • г) припреми послодавце да боље разумеју потребе запослених лица са инвалидитетом у циљу креирања и понуде нових радних места за ове особе.

Циљеви пројекта

Идентификовање и анализирање потреба послодаваца и студената са инвалидитетом, тако што ће помоћи:

 • а) послодавцима да пронађу адекватне особе за специфична радна места, као и да задовољи специфичне захтеве послодаваца,
  б) студентима са инвалидитетом да идентификују своја интересовања и образовне потребе;
 • Обучавање наставног кадра, послодаваца и студената са инвалидитетом да управљају својом каријером;
 • Ојачавање улоге каријерних центара и улоге ментора;
 • Информисње послодаваца о предностима запошљавања особа са инвалидитетом;
 • Информисање и мотивисање послодаваца да узму учешћа у транзицији студената са инвалидитетом ка тржишту рада и повећање запошљивости ове категорије студената.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Пронађите посао већ данас

Ваш први корак…

Пријавите се и претражите базу послова

При пријави, попуњавате образац са Вашим подацима, врстом инвалидности и стеченим образовањем.

Добијени подаци су везани за Ваш налог и имају сврху лакшег повезивања са заинтересованим послодавцима.

Коме је намењен портал?

Саветовање током образовања и помоћ у проналажењу посла

 • Студенти са инвалидитетом
 • Дипломирани студенти са инвалидитетом
  (до 5 година након дипломирања)

8 високошколских установа у 3 државе (Срб, БиХ, ЦГ)

Шта даље?

Након пријаве бићете позвани на консултације са ментором

Ментор након одржаних консултација и Ваших жеља, Вам предлаже опције из понуде послова.

У току самог процеса запослења ментор може организовати обуку и консултације са високошколским кадровима.

Особе са инвалидитетом

Студирате и при крају сте студија, или сте дипломирали, и желите што пре да се запослите. Понуде послова за особе са инвалидитетом су врло специфичне.

Искористите нашу базу, помоћ ментора и особа из високошколских установа да Вас повежу са заинтересованим послодавцима. Најкомплетнија база компанија које нуде послове за особе са инвалидитетом.

Уколико сте студирали на некој од парнерских институција, искористите сву могућу помоћ коју Вам пружамо.

Пријавите се и претражите базу послова

Пријава на портал

Самом пријавом стичете право на приступ јединственој бази послова за особе са инвалидитетом.

Коришћење портала

Након пријаве бићете контактирани од стране ментора који ће Вас на даље водити кроз ваш пут ка запослењу.

Консултације

Током целог времена тражења посла ментор ће Вас саветовати и предлагати заинтересоване послодавце.

Успешно запослење

Уклапањем профила кандидата за посао и послодавца, кандидат се уз припрему упућује код послодавца.

ПОСЛОДАВЦИ

Искористите шансу.

"Инвалидност је ствар перцепције. Ако можете да урадите макар једну ствар добро, некоме сте потребни."

Мартина Навратилова

Потребан Вам је квалитетан кадар? Да ли знате да и међу особама са инвалидитетом постоје особе са високошколском дипломом које би се можда савршено уклопиле и ваше радно окружење.

Остварите многе законске повољности и добијте доброг радника тако што ћете дати шансу за посао особи са инвалидитетом.

Пријавите се и претражите базу кадрова

Организације које нуде посао особама с инвалидитетом

Послодавци

Уколико имате 20 и више запослених, запошљавањем особе са инвалидитетом испуњавате вашу законску обавезу дефинисану законoм о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

 • Запошљавањем особе са инвалидитетом дајете допринос интеграцији особа са инвалидитетом у друштву.
 • Запошљавањем особе са инвалидитетом отклањате предрасуде и утичете да наше друштво буде бољe за све.
 • Запошљавањем високообразоване особе са инвалидитетом, ангажујете особу која је током свог школовања доказала да је спремна за све пословне и животне изазове који се пред њом налазе.
 • Запошљавањем особе са инвалидитетом показујете да Ваша конпанија друштвено одговорно послује, уважавајући све различитости како у самој компанији тако и у друштву.

Запошљавање особа са инвалидитетом представља двоструку добит за послодавца:

 • Субвенција зараде за сваку особу са инвалидитетом и остале повољности
 • Ослобађање од обавезе плаћања посебног доприноса
МЕНТОРИ

Спона између две заинтересоване стране.

 • Особа са инвалидитетом
 • Обезбеђујe процену радне способности
 • Уколико је потребно, упознаје послодавца са неопходним адаптацијама радног окружења
 • Благовремено обавештава послодавца о свим проблемима са којима се сусреће током обављања посла
 • Поштујe закон
 • Консултује ментора
 • Ментор
 • Одржава обуку и консултације са особама са инвалидитетом
 • Контактира особе са инвалидитетом
   
 • Контактира послодавце
   
 • Одржава базу и предлаже послове
 • Сарађује са професорима
 • Свака институција има свог ментора
 • Послодавац
 • Уважавава различитости у начину обављања посла
 • Обезбеђује једнаке услове рада за све запослене
   
 • Уколико је потребно, архитектонски или уз помоћ асестивне технологије прилагођава радно место
 • Поштује закон
 • Консултује ментора

Ментори

Ментор континуирано ради на успостављању контакта између послодаваца и особа са инвалидитетом. Пружа информације о законском основу и могућностима за запошљавање особа са инвалидитетом. Пружа информације о асестивној технологији и начинима за прилагођавање радног места.

У том циљу се организује низ активности:

 • развијају се програми на којима учествују ментори и студенти са инвалидитетом
 • формирају се процедуре према којима се дефинишу обавезе ментора
 • обавља се евалуација и процена плана програма менторства
 • обезбјеђује се техничка подршка менторима и радни простор за њихов несметани рад са студентима са инвалидитетом
 • омогућава се доступност одговарајућој опреми за студенте са инвалидитетом
 • унапређују се идеје и циљеви запошљавања свршених студената са инвалидитетом

КОНТАКТ

Trans2Work Србија - Универзитет у Крагујевцу

Телефон: +381 (0)34 370-191, 370-270

E-пошта: Hidden E-mail@kg.ac.rs