Logo - Home
Pronađite posao već danas
Pronađite posao već danas
Nemojte da Vas invaliditet spriječi da radite ono što volite.

Pretražite bazu poslova

srpski | bosanski | crnogorski | english
srb | bih | mne | eng

Trans2Work

Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Kome je portal namijenjen?

Osobama s invaliditetom; Organizacijama koje nude posao osobama s invaliditetom; Vladinim organizacijama i kreatorima politike za obrazovanje i obuku osoba s invaliditetom; Akademskoj zajednici (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju).

Uz pomoć portala se može pristupiti bazi podataka koja je u skladu s potrebama osoba s invaliditetom i otvara mogućnost za njihovo zapošljavanje. S druge strane, poslodavci mogu identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom.

Portal pomaže u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se projekat realizuje. Portal daje značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama s invaliditetom da ostvare preduslove za zapošljavanje, te poveća njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju.

Portal na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezuje poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za osobe s invaliditetom.

214+
Osobe sa invaliditetom
(studenti i diplomirani studenti)
65+
Poslodavci
14
Mentori
8
Institucije u 3 države

Web portal

Web portal dizajniran je da zadovolji potrebe i omogući njegovo korišćenje osobama s invaliditetom i pruži pomoć prilikom zapošljavanja.

Poslodavci identifikuju pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom ispunjavajući strukturirani obrazac, koji definiše kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe s invaliditetom na određenu poziciju.

Osobe s invaliditetom, pristupajući web portalu i registrujući se, dovode do toga da njihove potrebe za obukom budu identifikovane i usklađene s raspoloživim mogućnostima za zapošljavanje. Na taj način će portal pomoći u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj patnerskoj zemlji.

Portal daje značajan doprinos u identikovanju vještina koje su potrebne osobama s invaliditetom da bi postigle krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.

Rezime projekta

Osnovna ciljna grupa kojoj je ovaj projekat namijenjen je široka grupa postojećih i budućih svršenih studenata s invaliditetom i poslodavaca iz privatnog i javnog sektora.

Ciljevi Trans2Work projekta su:

 • a) pripremiti i unaprijediti visokoškolske institucije u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u njihovoj tranziciji od visokog obrazovanja do zaposlenja upotrebom i praćenjem standarda i politika Europske unije;
 • b) povezati visoko obrazovanje s radnim okruženjem koje je primjereno osobama s invaliditetom;
 • c) asimilirati tranzicione mogućnosti i vještine s praksama i politikama Europske unije;
 • d) pripremiti poslodavce da bolje razumiju potrebe zaposlenih osoba s invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta

Identifikovanje i analiziranje potreba poslodavaca i studenata s invaliditetom, tako što će pomoći:

 • a) poslodavcima da pronađu adekvatne osobe za specifična radna mjesta, kao i da zadovolje specifične zahtjeve poslodavaca,
  b) studentima s invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;
 • Obučavanje nastavnog kadra, poslodavaca i studenata s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom;
 • Jačanje uloge karijernih centara i uloge mentora;
 • Informisanje poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;
 • Informisanje i motivisanje poslodavaca da učestvuju u tranziciji studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećanje zaposlenja ove kategorije studenata.

OSOBE SA INVALIDITETOM

Pronađite posao već danas

Vaš prvi korak…

Prijavite se i pretražite bazu poslova

Prilikom prijave popunjavate obrazac s Vašim podacima, vrstom invaliditeta i stečenim obrazovanjem.

Dobijeni podaci su vezani za Vaš nalog i imaju svrhu lakšeg povezivanja sa zainteresovanim poslodavcima.

Kome je namijenjen portal?

Savjetovanje tokom obrazovanja i pomoć u pronalaženju posla...

 • Studenti s invaliditetom
 • Diplomirani studenti s invaliditetom
  (do 5 godina nakon diplomiranja)

8 visokoškolskih ustanova u 3 države (Srb, BiH, CG)

Šta dalje?

Nakon prijave, bićete pozvani na konsultacije sa mentorom

Mentor nakon održanih konsultacija i Vaših želja Vam predlaže opcije iz ponude poslova.

U toku samog procesa zaposlenja, mentor može organizovati obuku i konsultacije sa visokoškolskim kadrovima.

Osobe sa invaliditetom

Studirate i pri kraju ste studija ili ste diplomirali i želite se što prije zaposliti. Ponude poslova za osobe s invaliditetom su vrlo specifične.

Iskoristite našu bazu, pomoć mentora i osoba iz visokoškolskih institucija da Vas povežu sa zainteresovanim poslodavcima. Najkompletnija baza poslodavaca koja nudi poslove za osobe s invaliditetom.

Ukoliko ste studirali na nekoj od partnerskih institucija, iskoristite svu moguću pomoć koju Vam pružamo.

Prijavite se i pretražite bazu poslova

Prijava na portal

Samom prijavom stičete pravo pristupa jedinstvenoj bazi poslova za osobe s invaliditetom.

Korišćenje portala

Nakon prijave bićete kontaktirani od strane mentora koji će Vas dalje voditi kroz proces zaposlenja.

Konsultacije

Tokom cijelog perioda traženja posla, mentor će Vas savjetovati i predlagati zainteresovane poslodavce.

Uspješno zaposlenje

Uklapanjem profila kandidata za posao i poslodavca, kandidat se uz pripremu upućuje kod poslodavca.

POSLODAVCI

Iskoristite šansu.

"Invalidnost je stvar percepcije. Ako možete da uradite makar jednu stvar dobro, nekome ste potrebni."

Martina Navratilova

Potreban Vam je kvalitetan kadar? Znate li da i među osobama s invaliditetom postoje osobe s visokoškolskom diplomom koje bi se možda savršeno uklopile u Vaše radno okruženje?

Ostvarite mnoge zakonske povoljnosti i dobijte dobrog radnika, tako što ćete dati šansu za posao osobi s invaliditetom.

Prijavite se i pretražite bazu kadrova

Organizacije koje nude posao osobama s invaliditetom

Poslodavci

Povoljnosti za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom su:

 • Subvencije zarade,
 • Bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta,
 • Kreditna sredstva pod povoljnim uslovima,
 • Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavlja dvostruku dobit za poslodavca:

 • Subvencija zarade za svaku osobu sa invaliditetom i ostale povoljnosti,
 • Oslobađanje od obaveze plaćanja posebnog doprinosa.
MENTORI

Spona između dvije zainteresovane strane.

 • Studenti sa invaliditetom
 • Na univerzitetima u Crnoj Gori trenutno je 95 studenata sa invaliditetom
 • Na Univerzitetu Crne Gore studira 55 studenata sa invaliditetom, na Univerzitetu Donja Gorica 10, a na ostalim 31 student
 • Studenti sa invaliditetom oslobađaju se plaćanja školarine
 • Student sa invaliditetom ima pravo da polaže ispit na način prilagođen njegovim obrazovnim potrebama u skladu sa statutom ustanove
 • Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program
 • Mentor
 • Održava obuku i konsultacije sa studentima sa invaliditetom
 • Kontaktira studente sa invaliditetom
   
 • Kontaktira poslodavce
 • Održava bazu i predlaže poslove
   
 • Sarađuje sa akademskim osobljem
   
 • Svaka institucija ima svog mentora
 • Poslodavac
 • Projekat Trans2Work u fokusu ima specifično studente sa invaliditetom i u okviru ovog projekta je obavljeno anketiranje poslodavaca i ispitivanje njihovih stavova u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom
 • Isto tako, kroz ovaj projekat, svi partneri, a naročito mentori će dati svoj doprinos u vidu pojačane saradnje sa poslodavcima kao ključnim akterima na tržištu, koji treba da prepoznaju sve dobrobiti i vrijednosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Ovo će biti sprovedeno kroz rad službi za saradnju sa poslodavcima i kroz permanentnu komunikaciju i razmjenu informacija sa mentorima
   

Mentori

Uloga mentora se može definisati kao strukturisana aktivnost, zasnovana na povjerljivom odnosu koji omogućava podršku i ohrabrenje studentima sa invaliditetom u cilju razvijanja kompetencija i adaptacije na radno okruženje. Mentor pruža znanje, povratne informacije, omogućava „vidljivost“ situacije i koordinira raznim aktivnostima u cilju zaposlenja svršenih studenata sa invaliditetom.

U tom cilju se organizuje niz aktivnosti:

 • razvijaju se programi na kojima učestvuju mentori i studenti sa invaliditetom,
 • formiraju se procedure prema kojima se definišu obaveze mentora,
 • obavljaju se evaluacija i procjena plana programa mentorstva,
 • obezbjeđuje se tehnička podrška mentorima i radni prostor za njihov nesmetani rad sa studentima sa invaliditetom,
 • omogućava se dostupnost odgovarajućoj opremi za studente sa invaliditetom,
 • unapređuju se ideje i ciljevi zapošljavanja svršenih studenata sa invaliditetom.

KONTAKT

Trans2Work Crna Gora - Univerzitet Crne Gore

Telefon: +382 (0) 20 414 255

E-pošta: Hidden E-mail@gmail.com