Logo - Home
Pronađite posao već danas
Pronađite posao već danas
Nemojte da Vas invaliditet spriječi da radite ono što volite.

Pretražite bazu poslova

srpski | bosanski | crnogorski | english
srb | bih | mne | eng

Trans2Work

Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Kome je portal namijenjen?

Osobama s invaliditetom; Organizacijama koje nude posao osobama s invaliditetom; Vladinim organizacijama i kreatorima politike za obrazovanje i obuku osoba s invaliditetom; Akademskoj zajednici (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju).

Portal pristupa bazi podataka, koja je u skladu s potrebama osoba s invaliditetom i otvara mogućnost za njihovo zapošljavanje. S druge strane, poslodavci mogu identificirati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom.

Portal pomaže u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se Projekat realizira. Portal daje značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama s invaliditetom da ostvare preduvjete za zapošljavanje, te poveća njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju.

Portal na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezuje poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za osobe s invaliditetom.

214+
Osobe sa invaliditetom
(studenti i diplomirani studenti)
65+
Poslodavci
14
Mentori
8
Institucije u 3 države

Web portal

Web portal dizajniran je da zadovolji potrebe i omogući njegovo korištenje osobama s invaliditetom i pruži pomoć prilikom zapošljavanja.

Poslodavci identificiraju pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom ispunjavajući strukturirani obrazac, koji definira kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe s invaliditetom na određenu poziciju.

Osobe s invaliditetom, pristupajući web portalu i registirajući se, dovode do toga da njihove potrebe za obukom budu identificirane i usklađene s raspoloživim mogućnostima za zapošljavanje. Na taj način će portal pomoći u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj patnerskoj zemlji.

Portal daje značajan doprinos u identificiranju vještina koje su potrebne osobama s invaliditetom da bi postigle krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.

Rezime Projekta

Osnovna ciljna grupa kojoj je ovaj Projekat namijenjen je široka grupa postojećih i budućih diplomaca s invaliditetom i poslodavaca iz privatnog i javnog sektora.

Cilj projekta Trans2Work je:

 • a) pripremiti i unaprijediti visokoškolske institucije u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u njihovoj tranziciji od fakulteta do radnog mjesta upotrebom i praćenjem standarda i politika Europske Unije;
 • b) povezati visoko obrazovanje s radnim okruženjem koje je primjereno osobama s invaliditetom;
 • c) asimilirati tranzicione mogućnosti i vještine s praksama i politikama Europske Unije;
 • d) pripremiti poslodavce da bolje razumiju potrebe zaposlenih osoba s invaliditetom s ciljem kreiranja i ponude novih radnih mjesta za ove osobe.

Ciljevi Projekta

Identificiranje i analiziranje potreba poslodavaca i studenata s invaliditetom, tako što će pomoći:

 • a) poslodavcima da pronađu adekvatne osobe za specifična radna mjesta, kao i da zadovolji specifične zahtjeve poslodavaca,
  b) studentima s invaliditetom da identificiraju svoja interesovanja i obrazovne potrebe; Obučavanje nastavnog kadra, poslodavaca i studenata s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom;
 • Obučavanje nastavnog kadra, poslodavaca i studenata s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom;
 • Jačanje uloge karijernih centara i uloge mentora;
 • Informiranje poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;
 • Informiranje i motiviranje poslodavaca da učestvuju u tranziciji studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećanje zapošljivosti ove kategorije studenata.

OSOBE SA INVALIDITETOM

Pronađite posao već danas

Vaš prvi korak…

Prijavite se i pretražite bazu poslova

Prilikom prijave popunjavate obrazac s Vašim pdacima, vrstom invaliditeta i stečenim obrazovanjem.

Dobijeni podaci su vezani za Vaš nalog i imaju svrhu lakšeg povezivanja sa zainteresiranim poslodavcima.

Kome je namijenjen portal?

Savjetovanje tokom obrazovanja i pomoć u pronalaženju posla

 • Studenti sa invaliditetom
 • Diplomirani studenti sa invaliditetom
  (do 5 godina nakon diplomiranja)

8 visokoškolskih ustanova u 3 države (Srb, BiH, CG)

Šta dalje?

Nakon prijave bit ćete pozvani na konsultacije s mentorom.

Mentor Vam, nakon održanih konsultacija i Vaših želja, predlaže opcije iz ponude poslova.

U toku samog procesa zaposlenja mentor može organizirati obuku i konsultacije s visokoškolskim kadrovima.

Osobe s invaliditetom

Studirate i pri kraju ste studija ili ste diplomirali i želite se što prije zaposliti. Ponude poslova za osobe s invaliditetom su vrlo specifične.

Iskoristite našu bazu, pomoć mentora i osoba iz visokoškolskih institucija da Vas povežu sa zainteresiranim poslodavcima. Najkompletnija baza kompanija koje nude poslove za osobe s invaliditetom.

Ukoliko ste studirali na nekoj od partnerskih institucija, iskoristite svu moguću pomoć koju Vam pružamo.

Prijavite se i pretražite bazu poslova

Prijava na portal

Samom prijavom stičete pravo pristupa jedinstvenoj bazi poslova za osobe s invaliditetom.

Korištenje portala

Nakon prijave bit ćete kontaktirani od strane mentora koji će Vas dalje voditi putem ka zaposlenju.

Konsultacije

Sve vrijeme traženja posla mentor će Vas savjetovati i predlagati zainteresirane poslodavce.

Uspješno zaposlenje

Uklapanjem profila kandidata za posao i poslodavca, kandidat se uz pripremu upućuje kod poslodavca.

POSLODAVCI

Iskoristite šansu.

"Invalidnost je stvar percepcije. Ako možete da uradite makar jednu stvar dobro, nekome ste potrebni."

Martina Navratilova

Potreban Vam je kvalitetan kadar? Znate li da i među osobama s invaliditetom postoje osobe s visokoškolskom diplomom koje bi se možda savršeno uklopile u Vaše radno okruženje?

Ostvarite mnoge zakonske povoljnosti i dobijte dobrog radnika tako što ćete dati šansu za posao osobi s invaliditetom.

Prijavite se i pretražite bazu kadrova

Organizacije koje nude posao osobama s invaliditetom

Poslodavci

Ukoliko imate 20 i više zaposlenih, zapošljavanjem osobe sa invaliditetom ispunjavate vašu zakonsku obavezu definisanu zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 • Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom dajete doprinos integraciji osoba sa invaliditetom u društvu.
 • Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom otklanjate predrasude i utičete da naše društvo bude bolje za sve.
 • Zapošljavanjem visokoobrazovane osobe sa invaliditetom, angažujete osobu koja je tokom svog školovanja dokazala da je spremna za sve poslovne i životne izazove koji se pred njom nalaze.
 • Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom pokazujete da Vaša konpanija društveno odgovorno posluje, uvažavajući sve različitosti kako u samoj kompaniji tako i u društvu.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavlja dvostruku dobit za poslodavca:

 • Subvencija zarade za svaku osobu sa invaliditetom i ostale povoljnosti
 • Oslobađanje od obaveze plaćanja posebnog doprinosa
MENTORI

Spona među dvije zainteresirane strane.

 • Osoba sa invaliditetom
 • Obezbeđuje procenu radne sposobnosti
 • Ukoliko je potrebno, upoznaje poslodavca sa neophodnim adaptacijama radnog okruženja
 • Blagovremeno obaveštava poslodavca o svim problemima sa kojima se susreće tokom obavljanja posla
 • Poštuje zakon
 • Konsultuje mentora
 • Mentor
 • Realizira obuku i konsultacije s osobama s invaliditetom
 • Kontaktira osobe s invaliditetom
   
 • Kontaktira poslodavce
   
 • Održava bazu i predlaže poslove
 • Sarađuje s profesorima
 • Svaka institucija ima svog mentora
 • Poslodavac
 • Uvažavava različitosti u načinu obavljanja posla
 • Obezbeđuje jednake uslove rada za sve zaposlene
   
 • Ukoliko je potrebno, arhitektonski ili uz pomoć asestivne tehnologije prilagođava radno mesto
 • Poštuje zakon
 • Konsultuje mentora

Mentori

Mentor kontinuirano radi na uspostavljanju kontakta između poslodavaca i osoba sa invaliditetom. Pruža informacije o zakonskom osnovu i mogućnostima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pruža informacije o asestivnoj tehnologiji i načinima za prilagođavanje radnog mesta.

U tom cilju se organizuje niz aktivnosti:

 • razvijaju se programi na kojima učestvuju mentori i studenti sa invaliditetom
 • formiraju se procedure prema kojima se definišu obaveze mentora
 • obavlja se evaluacija i procena plana programa mentorstva
 • obezbjeđuje se tehnička podrška mentorima i radni prostor za njihov nesmetani rad sa studentima sa invaliditetom
 • omogućava se dostupnost odgovarajućoj opremi za studente sa invaliditetom
 • unapređuju se ideje i ciljevi zapošljavanja svršenih studenata sa invaliditetom

KONTAKT

Trans2Work Bosna i Hercegovina - Univerzitet u Sarajevu

Telefon: +387 (0)33 253 142

E-pošta: Hidden E-mail@gmail.com